Udgivet af:
Dansk Tækkemands Laug
www.taekkelaug.dk
e-mail: taekkelaug@taekkelaug.dk
Copyright 1998
Udgivet August 1998. 1 oplag 3. udgave


Salg og distribution:
Tækkevejledningen kommet i ny revideret udgave pr. 1 maj 2006 og udgives derfor ikke på tryk.
Gengivelse af denne Tækkevejledningen i uddrag tilladt med kildeangivelse.


Denne udgave af Tækkevejldeningen er sidst opdateret d. 29.9.1999

Indholdsfortegnelse