Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Støvlus og andet irriterende småkravl

Nogle stråtagsejere oplever at taget, kort efter at det er lagt, bliver levende. Vi har derfor haft kontakt til en lektor ved Københavns Universitet, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning. Læs om, hvad han kunne konstatere.

Vi har haft kontakt til en lektor ved Københavns Universitet, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning. Ud fra nogle få eksemplarer, indsamlet på Fyn, Kunne han konstaterer dette:

Det drejer sig om hjemlige harmløse arter, som boglus, barklus eller støvlus. De er alle samme dyr og de lever af organisk materiale: alger, laver, plantesporer, skimmelsvampe, svampehyfer og andre proteinholdige materialer.

Fugtighedsforholdene vil bestemme, hvor de opholder sig.  Så derfor vil de søge mad i det nytækkede tag, da der er fugt og dermed skimmel og svampesporer. Efterhånden som solen tørrer tagmaterialet, vil de forsvinde. De bekæmpes først og fremmest ved opvarmning, udtørring og udluftning. Der findes firmaer, der foretager egentlig bekæmpelse med et insekticid, som påføres langs gulvpaneler i mikrokaspler, der giver lang virkningstid (se fx crisal.dk).

Vi vil gerne gå dybere i undersøgelsen af disse småkravl. Hvis du har oplevet insekter i stråtaget, vil vi gerne have et par eksemplarer af dyrene, så de kan undersøges.
Vi får fremadrettet lave et skriv, som kommer til at ligge på vores hjemmeside, med information om disse små kryb.