Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Holdbarhed

Et stråtags holdbarhed kan fuldt ud måle sig med andre tagmaterialer. Holdbarheden kan variere, men vil normalt være mindst 30 år. Der er dog flere faktorer, der spiller en væsentlig rolle i den forbindelse. Her kan du se nogle af dem.

Slidlag

Den del af stråene, der ligger over bindingen, kaldes slidlaget og det skal skal udgøre mindst 40% af tagtykkelsen, mindst 10 cm.

Vind

Et stråtag bliver påvirket af vind og vejr. Fx er vinden med til at udføre erosion, og stærke storme kan direkte medføre skader på taget. Derfor vil læ som udgangspunkt have en bevarende effekt på stråtaget. For meget læ kan dog også gå ud over stråtaget, og hvis det fx står så meget i læ, at det ikke kan  tørre helt ud, vil der være grobund for svamp og meget mos. I værste fald kan taget så ødelægges over en kort årrække. Er du i tvivl om din boligs beliggenhed i forhold til vind og vejr, så tag en snak med din tækkemand.

Sol

Tagflader, der vender mod nord, holder normalt længere end sydvendte flader. Det skyldes, at solens ultraviolette stråler har en nedbrydende effekt på tækkerørene.

Hældning

Tagets hældning har stor betydning for stråtagets levetid. Som udgangspunkt vil levetiden være længere, jo stejlere taget er. Taghældningen bør derfor være mindst 45 grader. Hældningen på rørene i de enkelte bind må ikke være mere end 18 grader mindre end hældningen på tagkonstruktionen.

Materialer

Ud over at udføre tækkeopgaven fagligt korrekt, er det tækkemandens opgave at finde rør af den rigtige styrke, længde og form til det pågældende tag. Dermed vil det færdige resultat opnå tilstrækkelig holdbarhed med behørig tykkelse og en ensartet overflade, så der kan ske jævn nedslidning af taget. 

Mønning

Afdækningen øverst på taget, kaldes mønningen eller rygningen, og den har kortere levetid end selve stråtaget, hvis den ikke er i kobber. Når rygningen er nedslidt, vil det øverste lag tagrør være uden beskyttelse, hvilket medfører kraftigt slid. Derfor er det vigtigt at forny rygningen, når tid er. Som tommelfingerregel vil dette være et sted mellem hvert 5. og hvert 10. år, alt efter stråtagets generelle beskaffenhed. Er du i tvivl, kan du spørge din tækkemand til råds.

Skadedyr

Et stråtag danner som naturprodukt grundlag for naturligt liv. Der kan derfor godt forekomme insekter og dyr, som fx bier eller mus, i stråtaget. Som udgangspunkt behøver det ikke at være et problem, og først hvis det skaber reel gene, eller laver skade på stråtaget, er der grund til at gøre noget ved det.

Se mere om plante og dyreliv i stråtaget  

Tekniske detaljer finder du i Tækkevejledningen.

Se tækkevejledningen

Du kan naturligvis altid søge råd hos din tækkemand, hvis du skulle få behov for det. 

Find din Tækkemand 

Fakta om Stråtag

På 24 sider med masser af inspirerende fotos gør tækkemændenes branchekontor op med myterne om stråtaget: Nutidens stråtag er brandsikkert, kun marginalt dyrere end tegltaget, det mest klima- og miljøvenlige af alle tage, og bygningsforsikringen er overkommelig med en beskeden merpris på omkring 1.000 kr. årligt.

I denne pdf-fil er der links til baggrundsmaterialer, bygningsreglement, yderligere information, artikler og en helt masse mere.

Formålet med Fakta om Stråtag er at give et overblik over emner som brandsikring, forsikringspræmier, miljødokumentation og tekniske data.

Rådgivere, sagsbehandlere, bygherrer og andre interesserede kan nu for første gang få et samlet indtryk af og viden om de mange nye ting, der er sket i tækkebranchen de seneste år.

Fakta om Stråtag