Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Planteliv på stråtag

Her er en gennemgang af planteliv på stråtage, deres indvirkning på stråtag og evt. afhjælpnings metode.

Mos og alger på stråtag

Mos og alger kan forekomme på stråtage i varierende mængder. Årsagen hertil er der mange meninger om. En plausibel mulighed som mange er enig om, er at det skyldes den nedsatte mængde af surregn, da mos og alge begroninger tiltaget de seneste årtier og det er ikke kun på stråtækte huse. 

Det forekommer dog oftest på tagsider der er skyggefulde og med forhindret luftstrømning omkring stråtaget.

Hvad man skal gøre ved det er der mange "råd" til. Generelt kan det siges at hvis man har et nyere stråtag bør man fjerne/stoppe det, hvorimod ældre stråtage, hvor man ved de står for en snarlig udskiftning, kan lade det ligge og spare omkostninger til udskiftningen af stråtaget.

Metoder til forebyggelse eller fjernelse af mos og alger på stråtage

Her gennemgåes de almindeligst forekommende metoder. 

Husk det er altid en god ting at kontakte en tækkemand før du foretager dig noget, for at få en faglig vurdering af årsager og afhjælpningsvalg.
Find Tækkemand (var link til 15615) 
Der findes ingen uvildige undersøgelser af kobbers forebyggende eller algefjernende effekt på diverse tagmaterialer.

Zinkstykker på rygtræer eller kobbertråd syes under mønningen

Disse metoder har ringe eller ingen effekt, da udvaskningen er for lille til at give en virkning. De fleste tækkemænd er enige herom.

Udlægning af kobberuld i mønningen


Metoden består i at påsy et kobbernet til mønningen og i bunden af nettet udlægges en "pølse" af kobberuld, hvorefter der fyldes op med valgte mønningsmateriale. Metoden er ikke gammel og derfor stadig udokumenteret. Den har en merpris, men det kan specielt ved nytækning måske tjene sig hjem, da nettet kan forventes at holde i hele stråtagets levetid, hvorimod galvaniseret net skal skiftes 1-2 gange i stråtagets levetid alt efter kvalitet af nettet.

Kobberplade under mønningen

Der er udviklet nogle kobberplader der kan ligges under mønningsmaterialet og de er udformet så de har små vandlommer der skulle give afvaskning af kobber ned af stråtaget. Da pladerne ligger under mønningsmaterialet, må det antages at det kan virke bedre ved lyngmønninger da dette ikke bliver uigennemtrængeligt for vand over tid, hvorimod en halmmønning (havrehalm) forholdsvis hurtigt falder sammen på en måde som gør den uigennemtrængelig for vand og bør fornyes før dette lag er helt væk. Metoden er ny og udokumenteret og forholdsvis dyr i anskaffelse.

Manuel fjernelse at mos på stråtag

Man kan afrive mos med en blød græsrive. Det bedste vil dog være at lade Tækkemanden gøre dette og samtidigt få sit tag klappet efter og evt. få udført småreparationer. Kan udføres i forbindelse med ny mønning. Specielt anvendeligt hvor man vil have et ældre stråtag til at holde længst muligt.

Kontakt din tækkemand (var link til 15615)

Kobbermønning

Rund modul mønning
Spids blikkenslager mønning


Man kan lave sin mønning i kobber. Der findes både færdig udviklede moduler eller man kan få den lavet af en blikkenslager i samarbejde med tækkemanden. Fordelen kan være, at den store flade af kobber kan give udvaskning ned over stråtaget og således holde mos og alger borte. Den må også kunne antages at genbruges ved omtækning til en mindre pris end ved første oplægning, da det er en dyr mønning i anskaffelse, hvilket dog opvejes af at der ikke er nogen vedligeholdelses udgifter over årene og den evt. forlængede levetid af stråtaget. Man bør også tage hensyn til udformningen af ens hus og dets beliggenhed før man vælger denne løsning. Metoden er ny og ikke dokumenteret.

Sprøjtning mod mos og alger på stråtag

Her findes også mange gode råd om midler der kan anvendes. Det er ikke tilladt at anvende sprøjtemidler på stråtage medmindre de er godkendt hertil. Der findes, så vidt vides,  PT kun et middel der er godkendt til at bruge på tage mod alger og mos, men det er kun godkendt til brug på hårde overflader og således ikke godkendt til stråtag.

Så medmindre at leverandøren af sprøjtemidlet kan fremvise dokumentation for dets lovlighed og anvendelse på stråtage, må det anbefales ikke at bruge denne metode.

Der arbejdes PT for at få et middel godkendt og det forventes snart på plads - juni 2015

Find godkendte produkter på Miljøstyrelsens produktguide


 

Fakta om Stråtag

På 24 sider med masser af inspirerende fotos gør tækkemændenes branchekontor op med myterne om stråtaget: Nutidens stråtag er brandsikkert, kun marginalt dyrere end tegltaget, det mest klima- og miljøvenlige af alle tage, og bygningsforsikringen er overkommelig med en beskeden merpris på omkring 1.000 kr. årligt.

I denne pdf-fil er der links til baggrundsmaterialer, bygningsreglement, yderligere information, artikler og en helt masse mere.

Formålet med Fakta om Stråtag er at give et overblik over emner som brandsikring, forsikringspræmier, miljødokumentation og tekniske data.

Rådgivere, sagsbehandlere, bygherrer og andre interesserede kan nu for første gang få et samlet indtryk af og viden om de mange nye ting, der er sket i tækkebranchen de seneste år.

Fakta om Stråtag