Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Bladet tæk

Her kan du læse det nye blad "tæk" fra Stråtagets Kontor. Bladet Tækkemanden er ophørt pr 31.12.2012, men alle udgivne numre kan læses herunder.

 

 

 

 

2018

 

tæk 3 2018 særnummer

tæk 3/2018

En helt særlig udgave af Tæk er nu på gaden, Tæk 3 2018. Bladet rummer 24 siders specialtillæg med Fakta om Stråtag: En overskuelig, letlæst gennemgang af de væsentlige nyheder, der er på tækkefronten: Spritny Tækkevejledning: Veludført stråtag, en forsikringsundersøgelse, der viser, at det ikke er meget dyrere at forsikre med brandsikret stråtag, gennemgang af brandsikring, nyt bygningsreglement, afstandskrav, dokumentation for, at stråtaget er det mest miljøvenlige tag af alle – og en helt masse mere.

Temaet ”Fakta om Stråtag” vil efterfølgende komme til at ligge på www.taekkelaug.dk og på www.straatagetskontor.dkmed aktive links til alle baggrundskilder.

Vi håber, at der hermed er taget endnu et skrid: i retning af flere stråtage på nybyggerier i Danmark.

 

 

tæk 2/2018
I det nye magasin Tæk, juli 2018, er der blandt mange andre ting fokus på Japan, hvor den stråtækkede kulturarv er stærkt truet. Se også bud på fremtidens møbler – af strå – og læs, hvordan Vadehavscentret blev sikret mod brand.

 tæk 1 2018

tæk 1/2018
Læs bl.a. om, at høst af tagrør gavner naturen, hvordan stråtaget fik 33 nye, begejstrede ambassadører, status over tækkebranchen i England, fagligt nyt og en masse mere. Straatagets Kontor ønsker alle en god påske.

 tæk 3 2017

 

tæk 3/2017
Så er det nye Tæk på gaden med masser af stof til og om tækkeverdenen”

 
 Tækket støvle

tæk 2/2017Oktober-udgaven af Tæk byder på en helt ny type naturtag,

designmøbler af strå, en 12 meter høj, tækket støvle og nyt

fra det internationale samarbejde samt nyt fra Tækkelauget

og fra branchekontoret. For blot at nævne nogle af artiklerne i bladet.

 
 
 

tæk 1/2017

Så er seneste udgave af bladet Tæk på gaden med bl.a. et spændende og nyskabende bud

på ny anvendelse af stråtaget: Brug det som beklædning på ejendomme i byerne, som bliver facaderenoveret.

Stråene isolerer, sparer murerarbejde og er kønne at se på. Og så er de tækket i sektioner inden døre!

Læs desuden om tækkebranchen, der nu samles i et laug, hvad tækkemestrene bag Vadehavscentret lærte

og om seniorer på taget blandt meget andre historier.

 
   

 

2016

 

tæk 4 2016

tæk 4/2016 

Så er årets sidste udgave af fagbladet Tæk på gaden med en nyhed,

der vil vække genlyd i tækkebranchen:

De to laugs bestyrelser indstiller enstemmigt, at laugene lægges sammen og bliver til et.

Efter mere end tredive år med to tækkemandslaug er

der lagt op til en spændende debat om denne fusion.

tæk 3 2016

tæk 3/2016  .."der må nu bygges tættere mod skel grænser

end hidtil med stråtag, hvis det er brandsikret”.

 

 tæk 2/2016

tæk 1/2016

2015   
tæk 4/2015
tæk 3/2015
tæk 2/2015
tæk 1/2015
  2014         
   tæk 4/2014
   tæk 3/2014
 tæk 2/2014
  tæk 1/2014                                                                                                                                                                                   2013  
tæk 4/2013
tæk 3/2013
tæk 2/2013
   
tæk 1/2013Har været  udgivet af  Dansk Tækkemandslaug og sendt gratis til alle momsregistrede tækkemænd i Danmark.

2012  
   

 
Tækkemanden 4/2012
Tækkemanden 3/2012


Tækkemanden 2/2012

Tækkemanden 1/2012

 2011  


Tækkemanden 4/2011  Tækkemanden 3/2011


  Tækkemanden 2/2011
  Tækkemanden 1/2011

 


 

2010 

 
Tækkemanden 4/2010
Tækkemanden 3/2010
Tækkemanden 2/2010
Tækkemanden 1/2010

 

2009

 
Tækkemanden 4/2009
Tækkemanden 3/2009
Tækkemanden 2/2009
Tækkemanden 1/2009

 

2008

 
Tækkemanden 4/2008
Tækkemanden 3/2008
Tækkemanden 2/2008
Tækkemanden 1/2008

 

2007

 
  Tækkemanden 4/2007
Tækkemanden 3/2007
Tækkemanden 2/2007
Tækkemanden 1/2007

 

2006

 
Tækkemanden 4/2006
Tækkemanden 3/2006
Tækkemanden 2/2006
Tækkemanden 1/2006

 

2005

 
Tækkemanden 4/2005
Tækkemanden 3/2005
Tækkemanden 2/2005
Tækkemanden 1/2005

 

2004

 

Tækkemanden 3/2004

Tækkemanden 2/2004

Tækkemanden 1/2004


 

2003

 

Tækkemanden 1/2003


 

Fakta om Stråtag

På 24 sider med masser af inspirerende fotos gør tækkemændenes branchekontor op med myterne om stråtaget: Nutidens stråtag er brandsikkert, kun marginalt dyrere end tegltaget, det mest klima- og miljøvenlige af alle tage, og bygningsforsikringen er overkommelig med en beskeden merpris på omkring 1.000 kr. årligt.

I denne pdf-fil er der links til baggrundsmaterialer, bygningsreglement, yderligere information, artikler og en helt masse mere.

Formålet med Fakta om Stråtag er at give et overblik over emner som brandsikring, forsikringspræmier, miljødokumentation og tekniske data.

Rådgivere, sagsbehandlere, bygherrer og andre interesserede kan nu for første gang få et samlet indtryk af og viden om de mange nye ting, der er sket i tækkebranchen de seneste år.

Fakta om Stråtag

Stråtagets muligheder

Stråtaget giver mange muligheder i forbindelse med både traditionelle og moderne byggerier, idet det fungerer godt med alle byggematerialer og tilmed er både smidigt og holdbart.