Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Bygningsbevaring

Her finder du forskellige publikationer om bevaringsværdige og fredede bygninger.

Gode råd om vedligeholdelse og istandsættelse


Udarbejdelsen af dette hæfte om Klitgårde, i Holmsland og Ringkøbing kommune, er sket i samarbejde med Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen, Landsplanafdelingen samt Kulturministeriet, Kulturarvsstyrelsen og Raadvad Centret.

Klitgårde


 

Håndbog for Bevaringsværdige Bygninger


Håndbogen skal ses som et redskab både for husejerne og kommunerne, til at sikre, at man ikke gennem disse tilskudsarbejder, ødelægger eller forringer bygningernes bevaringsværdier, idet det nu er nedfældet i loven, at ’Arbejderne skal udføres på en sådan måde, at bygningens bevaringsværdier fastholdes eller øges’. ’Håndbog for Bevaringsværdige Bygninger’ er udgivet af Socialministeriet i 2006 og bogens hovedbidragsyder er arkitekt m.a.a. Søren Vadstrup fra Center for Bygningsbevaring.

Håndbog for Bevaringsværdige Bygninger


 

Når bygningen er fredet

Vejledning til ejere og brugere af fredede bygninger. Kulturarvsstyrelsen gør i dette hæfte rede for nogle af de forhold man skal være særligt opmærksom på som ejer eller bruger af en fredet bygning. Hvad omfatter en bygningsfredning og hvilke rettigheder og forpligtigelser følger der med en fredet bygning?

Når bygningen er fredet


Byfornyelse. Bevaringsværdige Bygninger 
Sikring af Bevaringsværdier

’Information om Bygningsbevaring’ er skrevet af  landets førende eksperter på området og repræsenterer de dokumenteret bedste tekniske løsninger for huset, og dermed også den bedste sikring af husets bevaringsværdier.

Byfornyelse