Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Brandsikring

Skelgrænse for stråtag nedsat til 5 meter

Stråtage mere brandsikre end antaget

 

Læs og meget mere om Brand/isolering/forsikring i Fakta om stråtag

Byggestyrelsen har ændret risikovurdering af brandsikrede stråtag, så nu må der bygges dobbelt så tæt med strå på taget

Uddrag fra BR18: "Bygninger med tagdækning af strå (stråtag) eller anden tagdækning, som ikke er tagdækning klasse BROOF(t2) [klasse T tagdækning], skal placeres mindst 10 m fra naboskel, vej- og stimidte. Hvis stråtaget er brandsikret som beskrevet i afsnit 4.3.4 kan afstanden til naboskel, vej- og stimidte reduceres til 5 m." (Feks SEPATEC)

Tækkebranchen kan nu dokumentere, at der ikke er forøget brandrisiko ved moderne stråtage. Med brandsikring udvikler en brand sig meget langsomt og samtidig brænder disse tækkede tage ikke oftere end andre typer tag.

Nye brandtests har ført til, at Trafik- og Byggestyrelsen nu tillader, at der bygges dobbelt så tæt som hidtil, fordi myndighederne er blevet overbevist om, at brandrisikoen ved brandsikrede stråtage er væsentligt mindre end hidtil antaget. Nu skal der kun være 5 meter til skel imod hidtil 10 meter.

”Det glæder mig, for det vil helt sikkert føre til flere stråtækte sommerhuse”, siger entreprenør Finn G. Andreasen, der har opført mere end 500 sommerhuse på den jyske vestkyst, hovedsagelig med stråtag, fordi husene så er lettere at sælge og leje ud.

Den mest benyttede måde at brandsikre et moderne stråtag er ved at lægge en glasfiberdug mellem strå og tagkonstruktion.

Der findes kun 1 godkendt produkt til dette og det er SEPATEC

Tækkebranchen håber, at det nu vil lykkes at fordoble antallet af tækkede kvadratmeter ved at øge anvendelsen af stråtag på nybyggeri. 

 


Man skal være opmærksom på at der kan være særlige forhold gældende for Fredede/Bevaringsværdige bygninger. 

Se mere under "Lovgivning" til venstre 

Brandsikringsmetoder 
Der findes to principper man brandsikrer efter. Det ene princip er en hindring af lufttilførsel til tagets underside og det andet er en imprægnering med en brandhæmmende væske som sprøjtes på tagets over- og underside. For at forhindre lufttilførsel er der i praksis flere måder at gøre det på: 

Brandsikring af nyt stråtag

 1. Sepatec branddug:
  Sepatec Brandsikringssystem bygger på de erfaringer, der er gjort især af Dansk Brandteknisk Institut helt siden 1950-erne.

  Bagsiden af stråtaget beskyttes, så den ikke bryder i brand og der tætnes og isoleres ekstra i tagets kanter, så branden i tagets overflade ikke breder sig til husets indre. Det er et produkt på markedet som består af en ubrandbar diffusionsåben fiberdug som monteres direkte oven på lægterne. Dette er en godkendt metode og kan anvendes uden omlægning af lægter.
  Metoden er den mest anvendte i dag og giver mange steder nedslag i forsikringspræmien.
   
  Metoden er afprøvet og godkendt af Dansk Brandteknisk Institut (DBI).
   
  Læs mere i link nederst på siden.
   
 2. Undertagsgips:
  Anbringelse af en undertagsgips direkte oven på spær. Oven på gipsen op langs spær anbringes en afstandsliste (25 x 50 mm tyk) og herefter lægtes til stråene. Mellem alle lægtemellemrum anbringes 50mm stenuld (densitet min. 30kg/m3) eller anden isolering med samme brandegenskaber. 

  Denne metode kan kun bruges ved omtækning og nybyggeri. Fordelene ved denne metode er, at man ikke har en brandbar gennemgang til den underliggende tagkonstruktion og man ved en slukning har et vandtæt undertag, så vandskader begrænses i maksimalt omfang. Desuden kan konstruktionen bibeholdes ved omtækning. Ved en brandsituation er det dog vigtigt for brandvæsenet at vide, at huset er brandisoleret så de ikke kommer til at lave hul i gipsen med for højt vandtryk.

  Metoden er afprøvet og godkendt af Dansk Brandteknisk Institut (DBI). 

  Man skal dog gøre sig nogle overvejelser om tagkonstruktionens/væggenes bæreevne, specielt ved udnyttet overetage, da der her kan ske en betydelig forøgelse af vægten. 

Brandsikring af eksisterende stråtag

 1. Firmaet Magma-Firestop har et produkt som kan sprøjtes på taget. Behandlingen skal gentages ca hvert 5 år.

  Brandsikring af stråtag med Magma Firestop SG2 - brandhæmmere til stråtage - et klasse T Tag op til 5 år

  Brandsikring med det brandhæmmende produkt Magma Firestop SG2 på yderside i kombination med Magma Firestop-IMW 435 på inderside giver den optimale brandsikring.

  Fordele ved Magma 2000 programmet

  • Lader Deres stråtags skønhed genopstå
  • Beskytter Deres tag mod skadelig vandabsorption
  • Reducerer UV-strålingens skadelige indflydelse
  • Hæmmer snavs, mos og lignende aflejringer
  • Afgørende forlænger Deres stråtags levetid
  • Giver en effektiv brandhæmning / brandsikring af dit stråtag

   
 2. Fra undersiden af eksisterende stråtag fyldes alle mellemrum mellem lægter med 50 mm stenuld el. tilsvarende. Mellemrum over spær skal også fyldes. Herefter monteres en lægte el. lign. på siden af alle spær 50 mm fra bagkant taglægte, for montage af egnet plade herimellem. BD30 konstruktion hvis man skal under 10 m til skel/vejmidte.
    
  Metoden er afprøvet og godkendt af Dansk Brandteknisk Institut (DBI).
   

Tækkemetoder ved brandsikring
Den mest udbredte tækkemetode i dag er nok ved at være skruemetoden (se Tækkevejledningen side 17-19) og er også den mest velegnede til div. brandsikrings metoder. 

Omkostninger ved brandisolering
Ved eksisterende huse er det umuligt at komme med nogle vejledende priser, da der er mange forhold, der spiller ind, og priser må derfor indhentes hos den udførende håndværker.

Ved nytækning er det dog en smal sag at få pris og belastningsberegninger på brandisolering. Et grov ca. pris pr. kvm er kr 150-200 pr kvm + moms. 

Forsikringsforhold
Forsikringsforhold er som de fleste bekendt, noget af en jungle at finde ud af. Der er nogle selskaber som giver nedslag i forsikringspræmien på både hus og indbo, ved brandisolering. Andre gør ikke og nogle vil slet ikke forsikre stråtækte huse.
Gartnernes Forsikring er dog et selskab der ofte har vist sig konkurrence dygtigt og man kan jo få et uforpligtende tilbud.


HUSK - kontakt altid dit selskab ved projektering af nyt hus, omtækning og ombygning. Vær opmærksom på, at det ved al ombygning/tilbygning er vigtigt at informere sit forsikringsselskab om byggearbejder på ejendommen. 

Brandmærkning
Mærkningsordningen er foranlediget af Foreningen Stråtag og når man tilmelder sig ordningen sørger de for at informere det lokale Brandvæsen herom, således at de kan foretage den korrekte slukning i tilfælde af brand og man får også et mærke man kan sætte op på sin ejendom. Må kraftigt anbefales hvis man her en brandsikret ejendom.

Fredede Bygninger
Arbejde ud over alm. vedligeholdelse og reparationer skal anmeldes til Kulturarvstyrelsen.

Derfor skal der søges om tilladelse ved etablering af brandsikring af stråtaget.

Den generelle holdning er at man gerne vil kunne se bindingen indvendigt, især hvor hvor tagrummet er tilgængeligt.

På større bygninger kan der i stedet laves grundige etageadskillelser.

Det er i dag muligt at få tilladelse til at brandsikre sit stråtag med de godkendte metoder.

Man skal dog ikke i så tilfælde forvente at få tilskud fra Kulturarvstyrelsen til arbejdet.

Bevaringsværdige huse
Der vil normalt ikke være problemer med at etablere brandsikring.

Det er Kommunen der skal spørges.

 


 

Nyt stråtag:


Sepatec branddug

Undertagsgips Fra Knauf

 


Eksisterende stråtag:


Sprøjtemetoder:

Oven på tag

Magma-FirestopUnder tag

ImprexBrandmærkningsordningenDBI Information nr 29

Beskrivelse af hvordan brandsikring skal være udført for at være gældende

Tillæg 1

Tillæg til Information nr 29 ang skorsten og gnistfang

 


 

Brandmærkningsordningen Foreningen Stråtag
 

Fakta om Stråtag

På 24 sider med masser af inspirerende fotos gør tækkemændenes branchekontor op med myterne om stråtaget: Nutidens stråtag er brandsikkert, kun marginalt dyrere end tegltaget, det mest klima- og miljøvenlige af alle tage, og bygningsforsikringen er overkommelig med en beskeden merpris på omkring 1.000 kr. årligt.

I denne pdf-fil er der links til baggrundsmaterialer, bygningsreglement, yderligere information, artikler og en helt masse mere.

Formålet med Fakta om Stråtag er at give et overblik over emner som brandsikring, forsikringspræmier, miljødokumentation og tekniske data.

Rådgivere, sagsbehandlere, bygherrer og andre interesserede kan nu for første gang få et samlet indtryk af og viden om de mange nye ting, der er sket i tækkebranchen de seneste år.

Fakta om Stråtag

Foreningen Stråtag

Find information om Brandmærkningsordningen for stråtage her

Brandmærkning