Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Hvad er kvalitetssikring?

Man udfører kvalitetssikring for at forebygge skader og andre svigt.

Forebyggelse er normalt billigere end udbedring, både for byggeriets parter og set ud fra samfundsøkonomiske hensyn. Er kvaliteten i orden, kan byggeriets parter undgå eller formindske omprojektering, spild, usikkerhed, ydelser, der må udbedres, udskiftes eller udføres på ny, svigt og skader og deraf følgende ekstraudgifter eller forringede kvaliteter.

Det må anbefales at du får udført dit nye stråtag af en Tækkemand der kører sine projekter med en Kvalitetssikring.

 

Tækkelauget har 2 kvalitetssikringsblade som står i Veludført stråtag. Det anbefales at du altid beder din tækkemand om at bruge dem og få et kopi efter afsluttet arbejde.

De 2 kvalitetssikringsblade for tækkemænd kan downloades her:

KS - Tjekliste - Forundersøgelser

KS - Tjekliste - Modtage- proces- og slutkontrol


Dansk Byggeri har udarbejdet materiale til brug for kvalitetssikring og -styring, samt til styring af arbejdsmiljøet.

Du kan læse mere her: Kvalitets Sikring