Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Vedligeholdelse af stråtag

Her finder du generelle vejledninger til vedligeholdelse af dit stråtag.

Vedligeholdelse er også omtalt i Veludført stråtag

Får du lavet et nyt stråtag, så bed din tækkemand om at få udleveret en Vedligeholdelsesplan.

Tækkelauget samler også information om dyre- og plantelivet i stråtaget.

Det tilstræbes kun at bringe oplysninger der er dokumenteret eller har det har så stort erfaringsgrundlag at det er egnet til formidling. 

Siden opdateres løbende.

Menuer står ude til venstre. God læselyst

Fakta om Stråtag

På 24 sider med masser af inspirerende fotos gør tækkemændenes branchekontor op med myterne om stråtaget: Nutidens stråtag er brandsikkert, kun marginalt dyrere end tegltaget, det mest klima- og miljøvenlige af alle tage, og bygningsforsikringen er overkommelig med en beskeden merpris på omkring 1.000 kr. årligt.

I denne pdf-fil er der links til baggrundsmaterialer, bygningsreglement, yderligere information, artikler og en helt masse mere.

Formålet med Fakta om Stråtag er at give et overblik over emner som brandsikring, forsikringspræmier, miljødokumentation og tekniske data.

Rådgivere, sagsbehandlere, bygherrer og andre interesserede kan nu for første gang få et samlet indtryk af og viden om de mange nye ting, der er sket i tækkebranchen de seneste år.

Fakta om Stråtag