Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Dyrelivet i stråtaget

Her er listet de mest almindelige forekommende insekter og dyr i stråtage, der kan give anledning til problemer eller bekymring.

Husmår

Husmår kan, når der er adgang til stråtaget, godt finde på at lave huller i stråtaget og flytte ind på loftet.
Det er ikke ønskværdigt da de larmer om natten og ødelægger isolering og genererer efterladenskaber.
Hullet de laver i stråtaget er gerne rundt og ikke stort og de er tit lavet på en måde så der ikke sker vandindløb fra tagladen igennem hullet. Er det tilfældet bør man slippe af med husmåren inden man lapper hullet.

Her kan du læse om Husmåren

Om Husmår fra Styrelsen for Vand- og naturforvaltning
Om Husmår fra Skadedyrslaboratoriet

Se artikel fra Idenyt om husmår, hvor der er et par trick man kan prøve:

Husmår tricks fra Idenyt

Fugle på taget

Fugle har det med at finde "mad" i stråtage (larver, edderkopper, fluer, etc.).
Det kan være solsorte, skader, råger, o.lign. der laver balladen, før I står op om morgen.
Det kan både resultere i en masse mos på gårdspladsen og i de slemme tilfælde trækker de strå ud enkeltvis og det kan, specielt på udsatte steder på stråtaget, give anledning til udfald af større mængder strå.

Måske skulle I også kigge lidt på hvor meget mos, der er på taget og hvor gammelt taget er??

Ænder kan også lave rede i rygningen. Så kan man bede sin tækkemand om at lave en rede i ståltrådsnet til dem, da de godt ellers kan gnave sig ned til toplægter, med deraf følgende utæthed i taget.

Så før du "skyder" skylden på nogen, så få en snak med din tækkemand, så I kan finde mere præcist ud af hvad der er galt.
 
Der findes ikke nogle effektive fugleskræmsler da fuglene vender sig til alt. Kortvarige løsninger kan være: Dragefugl på høj stang der flyver i ring når det blæser, Blåt glimmer, plastik ugler på pinde til at sætte i mønningen, oppustelige fugleskræmsler, gaskanoner.

Hvis problemet bliver ved er det mest effektive oversyning af de udsatte steder med ståltrådsnet.

Du kan altid finde en tækkemand på Dansk Tækkemandslaugs hjemmeside, der vil være behjælpelig med dit problem.

Find tækkemand

 

Flagermus

Af vore i alt 13 registrerede flagermusarter, er nogle sårbare og andre direkte truede og de er alle fredede. Flagermus er sjældent til gene, men kan dog give lugtgener. De udgør ingen trussel mod stråtaget.

Læs om flagermusen her

 

Insekter i stråtage

Der kan være mange slags insekter i stråtage. De fleste er dog uskadelige og er ofte også en kilde til føde for fugle.

Stråtagshvepse

Stråtagshvepse lever i enderne af tækkerørene og mest i tagskægget. De er dog harmløse både for stråtaget og mennesker, men kan være generende hvis det er lige ved ens indgang.

Læs om dem her:
Artikel i: Dyr i natur og museum (Årgang 1985, nummer 1), Zoologisk Museum
Af Ole Lomholdt
Gengivelse i uddrag tilladt med kildeangivelse 

Læs om Stråtagshvepse her

 

Guldbasselarve (Torister - Biller) 

De æder dødt organisk materiale, som gamle nåle i myretuer og de er flere år om deres udvikling. 
Ræve og grævlinger kan finde på at grave myretuer i stykker, for at finde disse lækre larver. 
 
Her er det en Grøn guldbasse (Cetonia aurata) som lever af mørt træ.  

         
                         
De kan være med til at nedbryde mønning/øverste rør hurtigere, men skaden er afhængig af mængde. 
Ses mest på lyngmønninger men forekommer også i halmmønninger. 
Ved store angreb bør man over at skifte hele mønningen fra bunden

Fakta om Stråtag

På 24 sider med masser af inspirerende fotos gør tækkemændenes branchekontor op med myterne om stråtaget: Nutidens stråtag er brandsikkert, kun marginalt dyrere end tegltaget, det mest klima- og miljøvenlige af alle tage, og bygningsforsikringen er overkommelig med en beskeden merpris på omkring 1.000 kr. årligt.

I denne pdf-fil er der links til baggrundsmaterialer, bygningsreglement, yderligere information, artikler og en helt masse mere.

Formålet med Fakta om Stråtag er at give et overblik over emner som brandsikring, forsikringspræmier, miljødokumentation og tekniske data.

Rådgivere, sagsbehandlere, bygherrer og andre interesserede kan nu for første gang få et samlet indtryk af og viden om de mange nye ting, der er sket i tækkebranchen de seneste år.

Fakta om Stråtag