Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

træværk

Gode råd om vedligeholdelse og valg af træværk

Vedligeholdelse at træ

Alt udvendigt træ skal vedligeholdes, medmindre man har valgt eksotiske træarter som er egnede.
Valg af type maling og produkt bliver ikke omtalt her.
Vedligeholdelse af udvendigt træværk bør følge anvisninger fra fra producent. En god ide er at gemme informationer om hvilke producent og type maling man har valgt, til senere brug.


Valg af træsort og træets korrekte anvendelse.

Valg af træsort er et temperaments og pris spørgsmål. Det mest almindelige valg er et trykimprægneret, da dette har god holdbarhed, specielt på steder hvor man har vanskeligt ved at male hver 2-5 år.

En god bog om træsorter og deres anvendelse kan købes her: Træhåndbogen

Et ofte overset valg, er valget af det enkelte bræt. Det er nemlig brædder der er spejlskåret, der holder bedst ude i vejrliget og disse står også i tømmerhandelen, men man kan ikke "spørge" efter dem. Man skal selv kigge i enden af hvert enkle bræt og vælge de rigtige. Dette gælder uanset valg af træsort.

Spejlskåret træ - optimalt, ingen kerne 


Det er også vigtig at man vender det enkelte bræt (hvis ikke spejlskåret) rigtigt mod vejrliget for at udnytte træets iboende egenskaber og dvs med marv (kerne) siden udad for at undgå "vindridser "i træet. Dette gælder alt udvendigt træ. 
 

Vandbræt
 

Vindridser (revner i træet) skyldes træets såkaldte marvstråler og gør at træ får vindridser mest ud mod splintsiden.

 


 

"Træinformation's" Guide til valg af træværk 


Træinformation har udgivet "Den lille Grønne" om trykimprægneret træ.
Den kan læses online her

"Den lille grønne" Om Trykimprægneret træ

Mere info om Træ


Fakta om Stråtag

På 24 sider med masser af inspirerende fotos gør tækkemændenes branchekontor op med myterne om stråtaget: Nutidens stråtag er brandsikkert, kun marginalt dyrere end tegltaget, det mest klima- og miljøvenlige af alle tage, og bygningsforsikringen er overkommelig med en beskeden merpris på omkring 1.000 kr. årligt.

I denne pdf-fil er der links til baggrundsmaterialer, bygningsreglement, yderligere information, artikler og en helt masse mere.

Formålet med Fakta om Stråtag er at give et overblik over emner som brandsikring, forsikringspræmier, miljødokumentation og tekniske data.

Rådgivere, sagsbehandlere, bygherrer og andre interesserede kan nu for første gang få et samlet indtryk af og viden om de mange nye ting, der er sket i tækkebranchen de seneste år.

Fakta om Stråtag